Laboratorium Genetyczne nr 1 w Polsce !

Laboratorium Genetyczne INVICTA znalazło się na pierwszym miejscu wśród ośrodków prywatnych w rankingu jednego z najpopularniejszych dzienników w Polsce – Gazety Wyborczej! Zestawienie obejmowało ocenę aspektów takich jak doświadczenie placówki, pozytywne oceny jednostek certyfikujących i kontrolujących standardy pracy, zakres oferty, liczbę wykonywanych badań, realizację projektów naukowych i badawczych, a także stosowane technologie.

Laboratorium Genetyczne funkcjonuje w strukturach Laboratoriów Medycznych INVICTA od ponad 10 lat i jest liderem w zakresie kompleksowych analiz DNA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich specjalistów, zdobywanemu w Polsce i w ośrodkach międzynarodowych, nowoczesnym technologiom oraz innowacyjnemu systemowi kontroli, oferuje pacjentom i partnerom badania o wysokim poziomie czułości i pewności.

Ranking jednego z najpoczytniejszych polskich dzienników – Gazety Wyborczej – miał na celu ocenę obecnego funkcjonowania laboratoriów genetycznych w Polsce oraz wyłonienie tych ośrodków publicznych i prywatnych, które w największym stopniu stawiają na jakość i wysokie standardy. Pierwsze miejsce Laboratorium Genetycznego INVICTA wśród podmiotów prywatnych to wynik stałego inwestowania w rozwój oferty, personel i stosowane technologie.

O wysokim wyniku Laboratorium Genetycznego zadecydowały między innymi:

  • Szeroka oferta badań

Oferta obejmuje ponad 1000 różnych diagnostyk, w tym badanie kariotypów, genetyczne badania prenatalne, panele badań DNA pod kątem predyspozycji do chorób i nowotworów (m.in. BRCA 1 i 2, NOD2, CHEK2), analizy genetyczne w kierunku infekcji, a także diagnostykę genetycznego podłoża niepłodności i poronień (m.in. detekcja mutacji w genie Promtrombiny, Leiden czynnik V, detekcja mutacji w genie CFTR) oraz specjalistyczną diagnostykę PGD w kierunku aneuploidii (m.in. zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Patau), translokacji i blisko 700 chorób jednogenowych (m.in. mukowiscydoza, głuchota wrodzona, zespół COX’a).

INVICTA zapewnia również systemowe podejście do diagnostyki pacjentów – Laboratorium Genetyczne funkcjonuje w strukturach pełnoprofilowych Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, dzięki czemu w przypadku nieprawidłowości możliwe jest przeprowadzenie szerokiego spectrum badań, wykraczających poza zakres biologii molekularnej (m.in. badania hematologiczne, mikrobiologiczne, hormonalne, infekcyjne, histopatologiczne serologiczne etc.)

  • Dostępność diagnostyki i kompleksowa opieka

Specjaliści Laboratorium Genetycznego INVICTA jako pierwsi w Polsce wprowadzili na rynek możliwość wykonania badania ze śliny – oznacza to większy komfort i łatwość pobrania materiału do specjalistycznej diagnostyki. W 2013 roku INVICTA wdrożyła zestawy wysyłkowe, które pacjent lub lekarz zamówić może przez dedykowaną stronę www. Cały proces przekazania próbki do Laboratorium, jej analizy i zwrotnej komunikacji ze zleceniodawcą uwzględnia odbiór przez kuriera oraz transport w odpowiednich warunkach – wliczone w cenę badania.

Pacjentom i kontrahentom oferujemy wygodny i szybki podgląd wyników badań – dzięki systemowi INVICTA-ONLINE i szyfrowanemu profilowi. Do każdego wyniku panelu badań DNA dołączany jest kompleksowy raport genetyczny – dotyczy to testów w kierunku predyspozycji do chorób nowotworowych oraz nienowotworowych i ma ułatwić zrozumienie przekazywanych informacji. Pacjenci mogą skorzystać z porady genetyka zarówno przed zleceniem badania, jak i po otrzymaniu wyników we wszystkich Klinikach INVICTA.

  • Potwierdzone standardy jakości

Aktualnie Laboratoria INVICTA wdrożyły certyfikaty jakościowe PN-EN ISO 15189, PN-EN ISO 9001:2008, a także PN-EN ISO 14001:2004. Dodatkowo cyklicznie poddaje się kontrolom zewnętrznym i egzaminom organizowanym m.in. przez: QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics), EMQN (European Molecular Genetics Quality Network), CF Network (Cystic Fibrosis European Network), Labquality, CEQAS (Cytogenetic European Quality Assessment Service), RIQAS (Randox International Quality Assessment Scheme), INSTAND (Gesellschaft zur Förderung der Qualitätssicherung in medizinischen Laboratorien), EQA (External Quality Assessment), UKNEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service). Doychczas wszystkie audyty zakończone są wynikiem pozytywnym.

  • Wyspecjalizowane usługi oraz działalność naukowa

Laboratorium Genetyczne INVICTA jest jedynym w Polsce ośrodkiem wyspecjalizowanym w diagnostyce niepłodności – w tym diagnostyce genetycznej poronień oraz przyczyn niepowodzeń rozrodu. Jako jedyny podmiot w kraju realizuje również badania preimplantacyjne PGS i PGD, zajmując 6-te miejsce w Europie pod względem liczby wykonywanych diagnostyk. Eksperci INVICTA, jako pierwsi na świecie, zastosowali w praktyce klinicznej nowatorską diagnostykę PGD NGS wykorzystującą do analiz DNA zarodków sekwencjonowanie następnej generacji. Multidyscyplinarny zespół naukowy INVICTA odpowiedzialny jest za projekty naukowo-badawcze mające na celu rozwój istniejących metod diagnostycznych i wdrażanie nowych rozwiązań (m.in. autorskie diagnostyki dla niepłodnych par w kierunku chorób rzadkich, w tym w połączeniu z typowaniem HLA – jako trzeci ośrodek w Europie).

Wynik Laboratorium Genetycznego INVICTA to ogromny sukces i jednocześnie potwierdzenie najwyższej jakości jego pracy oraz właściwego kierunku rozwoju.