Badania Genetyczne

5 powodów dla których warto je wykonać

Raz wykonane badanie genetyczne daje Ci bezcenną wiedzę na temat Twojego zdrowia na całe życie.

Nasz kod genetyczny nie zmienia się, więc aby stwierdzić czy mamy predyspozycje w kierunku dziedziczonego rodzinnie raka piersi, prostaty czy tarczycy wystarczy jedno badanie. Wynik pozostanie niezmienny, dlatego nie ma potrzeby powtarzania testu. Ponosząc jednorazowy koszt – zyskujemy wiedzę na całe życie, która może być przydatna na różnych jego etapach. Nie tylko w chorobie, kiedy potrzebne jest skuteczne leczenie, ale przede wszystkim zawsze wtedy, gdy myślimy o tym, jak lepiej zadbać o swoje zdrowie.

Zyskaj świadomość i przeciwdziałaj!

Trzeba mieć świadomość, że zachorowania na daną chorobę w rodzinie, nie oznaczają, że obciążeni genetycznie są wszyscy krewni. Dziedziczenie to proces złożony, a dana zmiana niekoniecznie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zamiast zastanawiać się nad potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia, warto sprawdzić, czy predyspozycja do tego rzeczywiście jest. A jeśli nawet – mając taką świadomość, możemy zrobić bardzo wiele, by choroba nigdy się nie rozwinęła.

Precyzyjna diagnoza to skuteczniejsze leczenie.

Jeśli pojawią się niepokojące objawy lub zaburzenia, których przyczyna może leżeć w DNA, diagnostyka genetyczna ma kluczowe znaczenie. Precyzyjne określenie zmian genetycznych, powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu, pozwala na zaplanowanie celowanej terapii, dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. W wielu przypadkach takie podejście przynosi znacznie lepsze od standardowego leczenia efekty, pozwala spowolnić postępowanie choroby i podnosi rokowania dla wyzdrowienia.

Nosicielstwo zmiany genetycznej nie jest jednoznaczne z chorobą.

Pamiętajmy, że nosicielstwo mutacji genetycznej nie oznacza, że choroba z nią powiązana na 100% wystąpi. Predyspozycja genetyczna to jedynie skłonność, która w określonych warunkach może, choć nie musi, skutkować problemem zdrowotnym. Dla przykładu tylko u ok. 5-10% osób, u których stwierdzono mutacje genów i predyspozycje do chorób nowotworowych, diagnozuje się raka. Rozwój choroby najczęściej warunkowany jest przez wiele czynników, których wpływ może być jedynie spotęgowany przez zmiany w DNA. Podejmując odpowiednie działania profilaktyczne można skutecznie ograniczać ryzyko!

Wynik jest ważny nie tylko dla Ciebie, ale i dla Twojej rodziny.

Informacja o nosicielstwie określonych zmian genetycznych ma znaczenie tylko dla profilaktyki i ochrony zdrowia danej osoby. Świadomość predyspozycji do chorób jest także istotna dla jej rodziny. W przypadku dziedzicznych zmian także krewni, rodzicie i dzieci także osoby, u której zdiagnozowano mutację, powinni zostać poddani diagnostyce i pozostawać pod opieką poradni genetycznej. Dzięki właściwemu dostosowaniu stylu życia, diety, aktywności fizycznej, badaniom kontrolnym i ew. szybkiemu leczeniu, wszystkie osoby będące nosicielami, będą mogły dłużej cieszyć się zdrowiem i życiem.