Nowotwór tarczycy

Tarczyca jest gruczołem dokrewnym zlokalizowanym w przedniej części szyi produkującym dwa rodzaje hormonów- tyroksynę (T4) i trójjodotyroninę (T3). Hormony te odpowiedzialne są za regulację metabolizmu i gospodarki wapniowo – fosforanowej.

W większości przypadków nowotwory tarczycy należą do zmian łagodnych. Wśród nowotworów złośliwych tarczycy wyróżnia się: raka brodawkowatego, pęcherzykowatego, rdzeniastego i aplastycznego. Około 2-3-krotnie częściej chorują kobiety. Szczyt zachorowań przypada na 60 lat w przypadku mężczyzn i około 47 w przypadku kobiet.

Czynniki ryzyka

  • promieniowanie jonizujące
  • wiek i płeć
  • brak podaży jodu w diecie – szczególnie dotyczy raka pęcherzykowatego
  • czynniki genetyczne – mutacje w genach predysponujących do rozwoju raka m. in. CHEK2

Podłoże genetyczne

Rodzinne występowanie raka tarczycy zaobserwowano szczególnie w przypadku raka rdzeniastego tarczycy stanowiąc ok 25% przypadków zachorowań. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny być objęte opieką poradni genetycznej oraz częściej poddawać się badaniom kontrolnym.

Skomentuj post:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *