Nowotwór jelita grubego

Rak jelita grubego jest nowotworem złośliwym o stale zwiększającym się wskaźniku zachorowalności.

Rak jelita grubego zwykle rozwija się na skutek „zezłośliwienia się” zmian o charakterze polipów, do którego dochodzi zwykle w przeciągu 10 lat. Szczyt zachorowań przypada u osób powyżej 60 roku życia.

Czynniki ryzyka

  • dieta wysoko tłuszczowa
  • wiek – 90% diagnozowanych przypadków dotyczy pacjentów powyżej 50 roku życia
  • rodzinne występowanie raka okrężnicy lub odbytnicy, zespołu polipowatości, przewlekłej zapalnej choroby jelita grubego
  • czynniki genetyczne – zespół Lyncha, mutacje w genach predysponujących do rozwoju raka m. in. CHEK2, NOD2

Podłoże genetyczne

Czynniki genetyczne w ok. 35% wpływają na rozwój raka jelita grubego. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny być objęte opieką poradni genetycznej oraz częściej poddawać się badaniom kontrolnym.

[message_box bg=”success”]

Według Krajowego Rejestru Nowotworów w 2008 roku chorowało ponad 8000 mężczyzn i 6600 kobiet.

[/message_box]

Skomentuj post:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *