Wyróżnia się dwie grupy nowotworów nerki – guz WilmSa, raki nerek. W Polsce odnotowuje się około 2500 nowych zachorowań. Stwierdza się go 2-krotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet.

Średni wiek rozpoznania choroby wynosi 40-65 lat. 30% pacjentów z rakiem nerki trafia do urologów w późnym stadium zaawansowania choroby.

Czynniki ryzyka

  • palenie tytoniu
  • otyłość
  • nadciśnienie
  • czynniki środowiskowe – ekspozycja zawodowa na związki arsenu, kadm, azbest
  • czynniki genetyczne – zespół von Hippel-Lindau, mutacje w genach predysponujących do rozwoju raka m.in. CHEK2, BRCA1

Podłoże genetyczne

Osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny być objęte opieką poradni genetycznej oraz częściej poddawać się badaniom kontrolnym.

Skomentuj post:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *