Rak płuc jest najczęstszym nowotworem złośliwym występującym u mężczyzn oraz drugim co do częstości występowania u kobiet. Obecnie jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów z wysokim wskaźnikiem śmiertelności.

Objawy raka płuc zwykle występują dopiero w stadium zaawansowanym choroby. Do objawów choroby należą m. in. kaszel, ból w klatce piersiowej, krwioplucie.

Czynniki ryzyka

  • palenie tytoniu – ponad 90% przypadków związanych jest z karcynogennym działaniem dymu tytoniowego
  • czynniki środowiskowe – ekspozycja na substancje toksyczne – azbest
  • brak podaży jodu w diecie – szczególnie dotyczy raka pęcherzykowatego
  • czynniki genetyczne – mutacje w genach predysponujących do rozwoju raka m. in. NOD2

Podłoże genetyczne

Czynniki genetyczne w około 14% odpowiadają za rozwój raka płuc. Osoby z grupy podwyższonego ryzyka powinny być objęte opieką poradni genetycznej oraz częściej poddawać się badaniom kontrolnym.

Skomentuj post:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *